เพชรบุรีรัน ครั้งที่ 2

ตอน มหัศจรรย์แห่งแสง ณ ถ้ำเขาหลวงเพชรบุรี

จัดโดย สมาคมชาวเพชรบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี , 70 ปี ขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี , 70 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 550 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-39 ปี, 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปี ขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1500 บาท) สามารถวิ่งได้ทุกระยะ

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • การรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะเปิดรับสมัครเฉพาะรับเสื้อ-บิบ ด้วยตนเอง ปิดรับแบบส่งพัสดุ

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์- กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมร
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

 • ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภท 5 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ บริเวณถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.15น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
080-5233637   รื่นเริงรัน
097-2161350  รื่นเริงรัน
08-66667747  รื่นเริงรัน